toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informaticeNorme legislative pentru


Angajatorii din sistemul public
Angajatorii sunt persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea următorii :

  • persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă,

  • funcţionarii publici,

  • alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Codului fiscal

  • persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii pensiilor

  • asiguraţii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, 

  • entităţi asiguraţii asimilate angajatorului, 

  • agențiile județene de ocuparea forței de muncă