toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informaticeNorme legislative pentru


Declararea obligațiilor de plată a contribuțiilor de asigurări sociale
Declararea  obligațiilor de plată a contribuțiilor de asigurări sociale, se efectuează potrivit prevederilor:
 
	• Legii 19/2001-legea pensiilor pentru perioada anterioară datei de 01.01.2011 și 
    
	• Codului fiscal pentru perioadele de după 01.01.2011 .

În situația în care se constată erori în cuprinsul declarațiilor nominale de asigurare indiferent de cauzele producerii acestora, și/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului, angajatorii sunt obligați să întocmească și să depună la organul fiscal competent /casa de pensii,  declarația  nominală de asigurare rectificativă astfel :

    • Pentru perioadele anterioare anului 2011, se depune la casa județeană de pensii , declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat prin aplicația Angajator(versiunea 10.03) și se completează, după caz, notele justificative, astfel:
		
		- Notă justificativă pentru depunerea declarației inițiale cu întârziere 

		- Notă justificativă pentru declarația rectificativă 
    
	• Pentru perioadele de după 01.01.2011, rectificările se efectuează prin depunerea la organul fiscal a declarației rectificative/inițiale D112.