Casa Județeană de Pensii Bihor
8Martie style=8Martie style=8Martie style=8Martie style=8Martie style=8Martie style=8Martie style=8Martie style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informaticeComunicate de presa
De la (aaaa-ll-zz) Pana la (aaaa-ll-zz)
2018-12-27
Precizări privind modificarea cuantumului îndemnizaţiei lunare prevăzut de art. 1 alin. 3 din Legea 8/2006
În ceea ce priveşte cuantumul îndemnizaţiei lunare prevăzut de art. 1 alin. 3 din Legea 8/2006 referitoare la institutirea îndemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii,  membri ai uniunii de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, care în prezent reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită, vă informăm că începând cu data de 01 ianuarie 2019 acesta nu va putea depăşi suma de 4160 lei reprezentând  două salarii minime brute pe ţară, garantate în plată.


         Ultimul