Casa Județeană de Pensii Bihor
8Martie style=8Martie style=8Martie style=8Martie style=8Martie style=8Martie style=8Martie style=8Martie style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informaticeComunicate de presa
De la (aaaa-ll-zz) Pana la (aaaa-ll-zz)
2018-12-28
În atenția persoanelor asigurate facultativ în baza contractului de asigurare socială
În atenția persoanelor asigurate facultativ în baza Contractului de asigurare socială încheiat cf. Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

A) Urmare intrării în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2019:
  • a prevederilor H.G nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I,nr.1045/10.12.2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 2.080 lei.

B) Astfel, în conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială, facem urmatoarele precizări:

  • baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai putin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

  • În consecință, începând cu data de 1 ianuarie 2019, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, va fi de 2.080 lei. 

  • Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că se vor modifica, de către casele teritoriale de pensii, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul de 2.080 lei. 


         Ultimul