Casa Județeană de Pensii Bihor

Casa Județeană de Pensii Bihor2023-06-20T13:03:49+03:00

Servicii

Pensii Naționale

Află detalii legate de tipurile de pensii naționale, modul de stabilire a drepturilor si documentele necesare

Pensii Comunitare

Află detalii legate de pensiile comunitare, modul de stabilire a drepturilor si documentele necesare

Plăți Pensii

Află detalii legate de plata pensiilor, cauzele încetării, reluării în plata, ajutoare de deces

Programări online

Recomandăm programarea online a depunerii dosarelor de pensii pentru evitarea aglomerației la ghișee.

Descarcă formulare

Formulare utile

Descarcă formulare tipizate aferente serviciilor oferite de Casa Județeană de Pensii Bihor
Descarcă formulare

Bilete tratament

Criteriile de acordare a biletelor de tratament, lista stațiunilor, formularele și repartiția biletelor pe anul 2023

Contribuabili

Detalii privind contribuabilii sistemului public de pensii  în baza contractului de asigurare socială încheiat conform Legii nr. 263 / 2010

Accidente muncă

Activitatea prevenire a accidentelor de munca și a bolilor profesionale în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002

Expertiză medicală

Cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă din județul Bihor și arondarea acestora.

Date de contact Casa Județeană de Pensii Bihor

Casa Județeană de Pensii Bihor

Casa de Pensii Bihor este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) din data de 01.02.2001, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG 118/2012 privind aprobarea statutului CNPP, a deciziilor consiliului de administraţie, a regulamentelor şi a normelor CNPP.

Casa de Pensii Bihor asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi investiţii ale Casei de Pensii Bihor se asigură din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat de către CNPP.

Go to Top