În atentia beneficiarilor de bilete de tratament

Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate un numar de 146 bilete de tratament balnear aferente seriei 16 începând cu data de 29.10.2023, pentru urmatoarele statiuni:

Sovata 2 bilete,Herculane 8 bilete, Slanic Moldova 2 bilete, Buzias 2 bilete, Covasna 6 bilete, Felix 23 bilete, Geoagiu 2 bilete,1Mai 60 bilete, Moneasa 12 bilete, Olanesti 2 bilete, Saturn 10 bilete,Slanic Prahova 2 bilete ,Tusnad 1 bilet,Vatra Dornei 8 bilete, Caciulata 2 bilete, Tasnad 4 bilete.

Acestea se pot ridica de la sediul instituţiei noastre zilnic, conform programului de lucru, de luni până joi între orele 8.00-14.00, vineri între orele 8.00-12.00 pana la data de 23.10.2023.

Redistribuirea biletelor de tratament va avea loc la data de 24.10.2023 începând cu ora 8:00 .

Biletele de tratament se eliberează conform Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear aprobate prin Ordinul nr. 27/13.01.2023 al Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însotitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite. De asemenea însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însotiti, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru îndemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să îl ridice.

Cu deosebită consideraţie,

Laurențiu ȚENȚ
Director Executiv

Carmen POLMAN
Director Executiv Adjunct

Ramona POPOVICIU
Comp. Gestiune Bilete Tratament

Lozincă-Tripon Gabriela
Purtător de cuvânt